Ενοικιαζόμενα δωμάτια-Studios
Logo Ενοικιαζόμενα δωμάτια Studios Μαργαρίτα Κύθνος
Μαργαρίτα Κύθνος

Πολιτική δωματίων Studios Μαργαρίτα στην Κύθνο

Πολιτική Κρατήσεων

Για την επικύρωση της κράτησης στα δωμάτια Μαργαρίτα είναι απαραίτητη η προκαταβολή, η οποία ισούται με το 30% της συνολικής τιμής της διαμονής σας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το μίσθωμα μίας διανυκτέρευσης.
Όλες οι πληρωμές γίνονται αποκλειστικά σε ευρώ.
Σε περίπτωση της κράτησης μέσω email ή τηλεφώνου, οφείλετε εντός (3) τριών εργάσιμων ημέρων να καταθέσετε το χρηματικό ποσό της προκαταβολής στον τραπεζικό λογαριασμό των Ενοικιαζόμενων δωματίων Μαργαρίτα που θα σας υποδείξουμε. Στην κατάθεσή σας θα πρέπει να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και τη διάρκεια της διαμονής σας.
Τυχόν τραπεζικά έξοδα εμβάσματος ή μετατροπής συναλλάγματος, βαρύνουν αποκλειστικά εσάς.

Πολιτική Ακυρώσεων

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την κράτησή σας για οποιοδήποτε λόγο.

Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την άφιξή σας, σας επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό της προκαταβολής.

Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση των 21 ημερών πριν την ημερομηνία άφιξης, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση ακύρωσης κατά τη διάρκεια της διαμονής, υποχρεούστε να καταβάλετε αποζημίωση ίση με το 50% του κόστους για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της παραμονής.

Όροι διαμονής

Την ημέρα της άφιξής σας, το δωμάτιο σας παραχωρείται από τις 15:00 και μετά, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.
Την ημέρα της αναχώρησης σας, οφείλετε να αποχωρήσετε από το δωμάτιο πριν τις 11:00. Η ημέρα αναχώρησης δεν χρεώνεται.
Σε περίπτωση παραμονής στο δωμάτιο την ημέρα αναχώρησης μετά τις 11:00 και μέχρι τις 18:00, σας επιφέρει χρέωση ίση με το 50% της τιμής της διανυκτέρευσης.
Σε περίπτωση παραμονής μετά τις 18:00, χρεώνεστε ολόκληρη τη διανυκτέρευση.
Μπορεί να σας παραχωρηθεί παιδικό κρεβατάκι κατόπιν συμφωνίας.
Οφείλετε να συμμορφώνεστε με τις ώρες κοινής ησυχίας.
Δεν επιτρέπεται η διανυκτέρευση επιπλέον ατόμων από τον προσυμφωνημένο αριθμό ατόμων ανά δωμάτιο

Πολιτική κατοικιδίων

Επιτρέπεται η φιλοξενία σκύλων μικρού μεγέθους (έως 10kg) κατόπιν συνεννοήσεως, προϋποθέτοντας ότι:
Παρέχεται θήκη μεταφοράς και σχετικό πιστοποιητικό ή διαβατήριο κατοικίδιου.
Απαγορεύεται να αφήνετε το κατοικίδιό σας χωρίς επίβλεψη στο δωμάτιο.
Κατά την διάρκεια καθαριότητας ή συντήρησης του δωματίου, το κατοικίδιο σας θα πρέπει να παραμένει εντός της θήκης του.
Ο Ιδιοκτήτης επιβαρύνεται οποιαδήποτε ζημία, καταστροφή προκληθεί από το κατοικίδιο. Η αποπληρωμή των ζημιών που έχουν προκληθεί από το κατοικίδιο, πρέπει να πληρώνονται άμεσα και πριν την αναχώρηση του επισκέπτη.
Το κατοικίδιο θα πρέπει να μετακινείται στους κοινόχρηστους χώρους μόνο με λουρί
Τα Ενοικιαζόμενα δωμάτια Μαργαρίτα δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική βλάβη προκληθεί από επίθεση κατοικίδιου σε άλλους επισκέπτες
Τα Ενοικιαζόμενα δωμάτια Μαργαρίτα διατηρούν τον δικαίωμα να διακόψουν τη διαμονή σε επισκέπτες με κατοικίδια που δημιουργούν οποιαδήποτε ενόχληση ή και φθορές στους υπόλοιπους επισκέπτες.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρηση μας δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει το δικαίωμά σας για προστασία του απόρρητου της σύνδεσής σας. Η επιχείρηση μας δεν πουλά, ενοικιάζει, ή καθ' οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται από επισκέπτες του site μας προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός αν το επιβάλει ο νόμος. Ως τέτοια στοιχεία εννοούμε το όνομα, την διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και fax, καθώς και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail).
Οι πληροφορίες αυτές δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ανεπιθύμητη συνέχεια της επικοινωνίας.

Ζητήστε διαθεσιμότητα
και απολαύστε μια υπέροχη διαμονή στην Κύθνο